Aktualności

LIPIEC 2016 – PRZEŁOŻENIE SIECI UZBROJENIA TERENU.

Rozpoczęły się prace związane z przełożeniem sieci: kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, które przebiegały przez teren planowanej lokalizacji budynku Hotelu. Wraz z przełożeniem sieci ciepłowniczej zostanie wykonany fragment przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Hotelu.