Aktualności

WRZESIEŃ 2016 – PRZYGOTOWANIE TERENU DO ROZPOCZĘCIA INWESTYCJI.

Teren inwestycji został ogrodzony. Trwają specjalistyczne prace związane z wykonaniem zabezpieczenia wykopu.